Nuoret ammattilaiset läpimurron kynnyksellä

Lukuisat ammattitaitoiset nuoret kamppailevat työnhaussa kokemuksen puutteen kanssa.

Juuri kokemus on yksi ensimmäisten joukossa mainittava vaatimus useissa työpaikkailmoituksissa, eikä monenkaan nuoren ansioluettelosta löydy edes kuukausien työkokemusta.

”Ei kokemusta, ei työpaikkaa — Ei työpaikkaa, ei kokemusta”. Tästä syntyy kierre, jonka katkaisemiseksi olisi tärkeää huomata, että tuoreessa muistissa oleva koulutus saattaisi olla valttikortti juuri näille työkokemuksen puutteen kanssa kamppaileville nuorille.

Avoimen haun haasteet

Avoin haku on ilman työkokemusta olevalle nuorelle todella haastava kanava löytää työtä. On selvää, että työkokemuksesta on suuri etu niin työnantajalle kuin sen tekijällekin. Kokeneen työntekijän ammattitaito ja työteho on todennäköisesti kokematonta työntekijää suurempi.

Perehdytystä tarvitaan mahdollisesti vähemmän ja monenlaiset työympäristöt ovat todennäköisesti jo tuttuja. Moni työnantaja saattaa myös uskoa, että vuosia alalla työskennellyt henkilö olisi kokematonta työntekijää rutinoituneempi ja näin ollen myös potentiaalisempi henkilö pidempiaikaiseen työsuhteeseen.

Työharjoittelu työllistymismahdollisuutena

Tehokas ja yleinen tapa nuorille murtautua sisään työelämään onkin opintoihin kuuluvien työharjoitteluiden kautta. Kun nuori on hoitanut työnsä hyvin, oppinut kyseisen työpaikan käytännöt ja sopeutunut työyhteisöönsä, nähdään hänet parhaassa tapauksessa arvokkaana osana yritystä tai organisaatiota. Tällaisessa tapauksessa työpaikka valmistumisen jälkeen on voi olla taattu. Jos nuori on kiinnostunut esimerkiksi työstä vaatekaupassa, kannattaa hänen hakeutua työharjoitteluun vaateliikkeeseen, jossa markkinoiden laadukkaimmat lastenvaatebrändit, kuten Kidsbrandstore.fi tulevat tutuiksi.

Mikä on nollatuntisopimus?

Työkokemuksen karttamiseksi moni nuori joutuu sellaisen tilanteen eteen, että vastaan on otettava se, mitä saadaan. Nollatuntisopimus tarkoittaa käytännössä sitä, että työntekijällä ei ole yhtään velvollisia työtunteja kuukaudessa. Periaatteessa tämän pitäisi toimia joustavasti molemmin puolin: kummallakaan osapuolella ei ole velvollisuutta täyttää tiettyä tuntimäärää. Epävarmuus töiden määrästä ja jatkuvuudesta ei anna imartelevaa kuvaa työelämästä. Tällainen sopimus saattaa sopia lähinnä lisätienestejä hakeville opiskelijoille.

Miten nuori voi parantaa työnsaantimahdollisuuksiaan?

Kun nuori hakee työtä kaikille avoimien kanavien kautta, tuloksena saattaa olla vain sähköpostiviesti, jossa kiitetään kiinnostuksesta kyseistä työpaikkaa kohtaan, mutta todetaan kyseisen henkilön jääneen valitsematta tehtävään. Useissa tapauksissa valitsematta jääneille henkilöille ei edes ilmoiteta asiasta.

Monessa rekrytointiprosessissa ensimmäinen askel on juuri hakijan kokemuksen tarkistaminen.

Koulutuksen arvostus kokemukseen verrattuna on tässä kohtaa melko vähäinen. Tilanne saattaa kuulostaa hankalalta kokemattoman työnhakijan kannalta. Tämän takia kannattaa paikata muulla osaamisella ja vahvuuksillaan työkokemuksen puutetta.

Ansioluetteloon kannattaa panostaa. Kokemattomuutta ei tietenkään voi ohittaa, mutta ansioluetteloon voi kirjoittaa muusta osaamisestaan työhön liittyen, vahvasta motivaatiosta, ja vaikka voimakkaasta halusta kartuttaa kokemusta omalta alaltaan.

Monen työnantajan arvoasteikolla työkokemus ohittaa hyvänkin koulutuksen. Tämä olisi sellainen asia, jonka olisi hyvä muuttua. Nuorten vahvuudet työelämässä huomioidaan liian harvoin. Nykyaikana tietotekninen osaaminen löytyy automaattisesti jo lähes jokaiselta nuorelta, eikä sellaisia työpaikkoja juuri ole, jossa siitä ei olisi hyötyä.

Nykynuorille ominainen innovatiivinen ajattelutapa voi tuoda valtavasti positiivista energiaa niin työhön, kuin työyhteisöönkin. Oikealla asenteella varustetun nuoren työntekijän innokkuus ja halu tarttua haasteisiin voi yllättää kyynisimmänkin työnantajan.

Olisi korkea aika luopua siitä ajatusmallista, että kokemus olisi tärkein kriteeri työntekijää valitessa. Alasta riippumatta työelämä muuttuu jatkuvasti. Tuore koulutus ja mahdollisesti työharjoittelun kautta hankittu kokemus tekee vastavalmistuneesta nuoresta pätevämmän ja arvokkaamman ammattilaisen, kuin hän ehkä itse tiedostaakaan. Myös tulevaisuutemme kannalta olisi erittäin tärkeää arvostaa hyvin koulutettua nuorisoamme.

Leave a Reply

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

digitalis