Oppisopimuskoulutus pähkinänkuoressa

Oppisopimuskoulutus sopii niin aikuisille kuin nuorillekin ja perustuu työnantajan ja vähintään 15-vuotiaan opiskelijan väliseen määräaikaiseen työsopimukseen, johon sisältyy ammattiin kouluttautuminen. Oppisopimuksen ohessa on henkilökohtainen, Opetushallituksen laatima opiskeluohjelma.

Mitä?

Oppisopimuskoulutuksena voidaan suorittaa ammatillisia perustutkintoja. Lisäksi se voi olla valmistavaa koulutusta näyttötutkintona suoritettaviin perustutkintoihin, ammatti- tai erikoisammattitutkintoihin. Yrittäjät voivat kouluttaa itseään oppisopimuksella omassa yrityksessään.

Opiskelija saa työpaikalla tapahtuvan koulutuksen aikana työehtosopimuksen mukaan palkkaa ja maksuttoman tietopuolisen opetuksen ajalta voidaan maksaa päivärahaa, majoitus- sekä joissakin tapauksissa jopa matkakorvausta. Opintososiaalisia etuja ei kylläkään myönnetä, jos opiskelija saa palkkaa tai muita etuja teoriaopintojen aikana.

Oppisopimuskoulutus vaatii aina työpaikkaa. Työnantajalla on oltava käytettävissään riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa, tarpeellinen työvälineistö tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimusten mukaista koulutusta varten sekä ammattitaidoltaan pätevää henkilökuntaa, joka voidaan määrätä opiskelijan vastuulliseksi kouluttajaksi. Oppisopimuspaikka opiskelijan on haettava itse, paikalliset oppisopimuskeskukset tai -toimistot vastaavat sopimuksen tekemisestä sekä koulutuksen suunnittelusta.

Missä?

Suurin osa oppisopimuskoulutuksesta tapahtuu opiskelijan omalla työpaikalla, jossa koulutuksen kulusta huolehtii opiskelijan työpaikkakouluttaja. Opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla, joista ammatilliset oppilaitokset ja aikuiskoulutuskeskukset pitävät huolen. Perustutkinnon voi myös suorittaa näyttötutkintona, jonka ottaa vastaan tutkintotoimikunta. Oppisopimuksen vahvistaa koulutuksen järjestäjä pääsääntöisesti.

Oppisopimuskoulutus keskittyy töissä tapahtuvaan koulutukseen ja suurin osa tavoitteista saavutetaan käytännön tehtävien yhteydessä ja työtehtävien tulee olla monipuolisia ja niiden tulee soveltua suoritettavaan tutkintoon. Koulutusta on mahdollista järjestää myös työpaikan ulkopuolelle.

Milloin?

Perustutkintoon johtava oppisopimuskoulutus kestää yhdestä kolmeen vuotta, mutta on mahdollista lyhentää aikaisemmalla koulutuksella ja työkokemuksella.

Opiskelija luo henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tietopuoliselle opetukselle oppilaitokseen, jonka mukaan opetus luodaan. Kyseessä on monimuoto-opiskelu, joka pitää sisällään kehittämis- ja projektitöitä, ohjattua etäopiskelua ja lähiopiskelua. Yhä useammin osa opetuksesta toteutetaan internetin välityksellä.

Miten?

 

Opiskelijalle on sopimuksen ajaksi nimettävä vastuunalainen työpaikkakouluttaja, joka Close up of a young woman sitting in kitchen and going through her financialsosallistuu opintojen suunnitteluun yhdessä opiskelijan, koulutuksen järjestäjän edustajan ja alan opettajan kanssa.
Työpaikkakouluttajan tehtävänä on perehdyttää opiskelija työympäristöön ja tehtäviin, ohjaa opiskelijaa arvioiden hänen oppimisen ja toimii työpaikan ja oppilaitoksen yhdyshenkilöinä ja opiskelijan tukihenkilönä.

Oppisopimukseen voidaan sisällyttää ammattiin valmentava, ulkomailla suoritettava koulutusjakso, johon sisältyy niin ikään työpaikalla tapahtuvaa oppimista, harjoittelua tai muuta työtä. Koulutukseen voi myös kuulua kohdemaan oppilaitoksessa olevaa tietopuolista oppimista tai vaikkapa oman oppilaitoksen antamia etätehtäviä. Tämä jakso lasketaan opiskelijan kotimaassa suorittamaa tutkintoa osaksi.

Miksi?

Oppisopimus sopii uusille työntekijöille ja on sopiva myös jo työsuhteessa oleville, jotka haluavat lisäkoulutusta. Oppisopimus on määräaikainen työsuhde, joka voi auttaa työpaikan saannissa, jossa suurin osa opinnoista käydään työpaikalla käytännön opiskeluna, mutta on myös tietopuolinen opiskelu, joka käydään paikallisessa ammatillisessa oppilaitoksessa tai aikuiskoulutuskeskuksessa. Osaaminen lisää uuden työpaikan löytämisen tai jo olemassa olevalla työpaikalla ylenemisen mahdollisuuksia.

Leave a Reply

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

digitalis