Aikuisille täydennyskoulutusta

Työelämän haasteet ovat muuttuneet valtavasti viime vuosikymmenien aikana. Vielä 1980-luvulla moni pysyi samassa työpaikassa eläkeikään asti ilman lisäkoulutusta, työtehtävien muutoksia tai edes huolta siitä, ettei omaa työpaikkaa pian olisikaan. Lama, teknologian kehitys, ikärakenteen muutokset eri maissa ja maailmantalouden haasteet ovat muuttaneet työmaailmamme lopullisesti. Uusiin haasteisiin on kehitetty aikuiskoulutusta, joka pyrkii tähtäämään työvoiman taitojen ylläpitoon ja kehitykseen.

Opiskelua työn tueksi tai omaksi iloksi

Aikuisille tarkoitettu koulutus voidaan jakaa kolmeen osaan. Opiskelulla voi:

 • hankkia uuden tutkinnon,

 • täydentää aiempaa koulutusta

 • tai opiskella vain omaksi ilokseen.

Omaksi ilokseen opiskelu ei ole hukkaan heitettyä aikaa, sillä omaksuttu uusi tieto lisää itsevarmuutta ja positiivista asennetta, vaikkei se suoraan kohdistuisikaan omaan ammattiin. Näin voi opiskella yleishyödyllisiä taitoja kuten ensiapu-koulutusta, josta on hyötyä muiden turvallisuuden kannalta niin työyhteisössä kuin vapaa-ajallakin.

 

Aikuisten täydennyskoulutus on lisääntynyt viime vuosina nopeasti ja suuri osa työelämässä Happy group of girls studyingolevista henkilöistä kouluttaa itseään myös työajan ulkopuolella. Jatkuva kouluttautuminen on tullut osaksi työntekijöiden arkea. Työtehtävät ja työpaikat muuttuvat, joten työmarkkinoilla joutuu uransa aikana markkinoimaan omaa osaamistaan ja taitojaan lukuisia kertoja. Kouluttautunut ja alan ajan hermoilla oleva työntekijä on taatusti varteenotettava ehdokas työmarkkinoilla.

Työelämän muuttuvat haasteet ovat muuttaneet kansalaisten suhtautumista työmarkkinoita kohti. Enää työpaikkaa ei pidetä itsestäänselvyytenä, sen sijaan itsensä kehittämistä ja uusia taitoja pidetään. Teknologisten ratkaisujen kehittyminen asettaa työtekijät suurien muutosten alle, ratkaisuja on opittava hyödyntämään nopeasti. Koulutuksen avulla uudet asiat eivät näyttäydy pelottavina mörköinä, vaan uusina innostavina asioina. Työtehtävien muutokset ja koulutus voidaan nähdä työilmapiiriä kehittävänä toimintana, uuden oppiminen yhdessä vahvistaa tiimiä ja vaihtuvat työtehtävät tuovat vaihtelua omaan työkuvaan.

Aikuisille järjestetään seuraavanlaista koulutusta:

 • Peruskoulutus

 • Ammatti- ja erikoisammattikoulutus

 • Yliopistokoulutus

 • Perusasteen koulutus

 • Lukiotason koulutus

 • Jatko- ja täydennyskoulutus

 • Sivistystyön koulutus

 • Oppisopimuskoulutus

 • Henkilöstökoulutus

 • Työvoimakoulutus

Tukea opiskeluun

Aikuiskoulutukseen on mahdollista hakea aikuiskoulutustukea. Tukea voi hakea, jos on työ- tai virkasuhteessa ja ollut työelämässä yhteensä 8 vuotta. Aikuiskoulutuksen tukea varten vaaditaan myös yhtäjaksoista vuoden virkasuhdetta tai yrittäjyyttä ennen koulutuksen alkua. Tuen hakijan ei tule myöskään nauttia muita tukia samanaikaisesti. Aikuiskoulutushakemukset käsittelee Koulutusrahasto ja tukea maksetaan enintään 19 kuukauden ajan.

Koulutusta järjestetään viikonloppuisin, iltaisin sekä myös arkisin ja merkittävä osa aikuiskoulutuksen piirissä olevista opiskelijoista opiskelee etänä. Koulutuksen järjestäminen suunnitellaan eri tavoin kuin täysaikaisilla opiskelijoilla, sillä täydennyskoulutus tapahtuu työn ohessa. Työnantajan positiivinen suhtautuminen alaisten täydennyskoulutusta kohtaan luo innostavan tunnelman työpaikalle.

Leave a Reply

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

digitalis